അയക്കുന്ന ആളിനും ഉദ്ദേശിച്ച സ്വീകർത്താവിനുമല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കും മനസ്സിലാകാത്തവിധത്തിൽ രഹസ്യസന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്ന കലയേയും സാങ്കേതികവിദ്യയേയും സ്റ്റെഗനോഗ്രഫി(Listen) എന്നു പറയുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടിംഗിൽ, ഒരു ഫയലോ സന്ദേശമോ ചിത്രമോ വീഡിയോയോ മറ്റൊരു ഫയലിലോ, സന്ദേശത്തിലോ, ചിത്രത്തിലോ, വീഡിയോയിലോ മറയ്ക്കുന്നത്, അതിന്റെ അസ്തിത്വം മറച്ചുവെക്കാൻ ഒന്നിനുള്ളിൽ ഒരു രഹസ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. മൂടിവെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എന്നർത്ഥമുള്ള സ്റ്റെഗനോസ്(στεγανός) എഴുത്ത് എന്നർത്ഥമുള്ള ഗ്രാഫൈ(γραφή) എന്നീ ഗ്രീക്കു പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നിഗൂഡ എഴുത്ത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന സ്റ്റെഗനോഗ്രഫി എന്ന വാക്കിന്റെ ഉദ്ഭവം.[1]

വെള്ള, നീല, പച്ച, ചുവപ്പ് ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്ന അതേ ചിത്രം വ്യത്യസ്ത മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

1499-ൽ ജോഹന്നാസ് ട്രൈഥെമിയസ് തന്റെ സ്റ്റെഗനോഗ്രാഫിയയിൽ ഈ പദത്തിന്റെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉപയോഗം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്, ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയെയും സ്റ്റെഗാനോഗ്രഫിയെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലാണ്. സാധാരണയായി, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും (അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗമാകാൻ) ദൃശ്യമാകും: ചിത്രങ്ങൾ, ലേഖനങ്ങൾ, ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കവർ ടെക്സ്റ്റ്. ഒരു സാധാരണ കത്തിന്റെ വരികൾക്കിടയിൽ അദൃശ്യമായ മഷിയിൽ ഒരു രഹസ്യ സന്ദേശം മറയ്ക്കുന്നത് സങ്കൽപ്പിക്കുക; സ്റ്റെഗാനോഗ്രാഫിയുടെ ചില രൂപങ്ങൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ വിവരങ്ങൾ മറയ്ക്കുന്നു എന്നതിന് സമാനമാണ് ഇത്. ചില രീതികൾ സാങ്കേതികത തന്നെ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവ കെർക്കോഫ്സിന്റെ തത്വം എന്നറിയപ്പെടുന്ന, ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട കീയെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കണമെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു തത്വം പിന്തുടരുന്നു. [2]

രഹസ്യസന്ദേശത്തിന്റെ നിലനില്പുതന്നെ സംശയിക്കപ്പെടില്ല എന്നതാണ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റെഗനോഗ്രഫിയുടെ മേന്മ.- എത്രശക്തമായി എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താലും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സന്ദേശം കാണുന്ന ഒരാൾ അതിൽ രഹസ്യസന്ദേശം ഉണ്ട് എന്ന നിഗമനത്തിൽ താരതമ്യേന എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. ഇക്കാരണത്താൽ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി സന്ദേശത്തെ സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെഗനോഗ്രഫി സന്ദേശത്തേയും സന്ദേശം അയക്കുന്നവരേയും സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നു പറയാം. എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത സന്ദേശങ്ങൾ അവിശ്വസനീയമാംവിധം സുരക്ഷിതമാണെങ്കിലും, എൻക്രിപ്ഷൻ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ, അവയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയും കുറ്റകരമായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യും. സന്ദേശത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉള്ളടക്കം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, എൻക്രിപ്ഷന്റെ ഉപയോഗം സംശയാസ്പദമായി കണ്ടേക്കാം എന്നതിനാലാണിത്.[3]

കമ്പ്യൂട്ടർ ഫയലുകൾക്കുള്ളിൽ വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കുന്നത് സ്റ്റെഗാനോഗ്രഫിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റെഗാനോഗ്രാഫിയിൽ, ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിനുള്ളിൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഫയൽ, ഇമേജ് ഫയൽ, പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ പോലെയുള്ള സ്റ്റെഗനോഗ്രാഫിക് കോഡിംഗ് ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. മീഡിയ ഫയലുകൾ അവയുടെ വലിയ വലിപ്പം കാരണം സ്റ്റെഗനോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസ്മിഷന് അനുയോജ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, അക്ഷരമാലയിലെ അക്ഷരങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനായി ഒരാൾ ഒരു സാധാരണ ചിത്രമെടുക്കുകയും ഓരോ നൂറാമത്തെ പിക്സലിന്റെയും നിറം സൂക്ഷ്മമായി ട്വീക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതായി സങ്കൽപ്പിക്കുക. ഈ മാറ്റം വളരെ ചെറുതാണ്, നിങ്ങൾ അത് സജീവമായി തിരയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ചിത്രത്തിനുള്ളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനിടയില്ല.

ചരിത്രം തിരുത്തുക

 
ജോൺ ട്രൈത്തീമിയസിന്റെ സ്റ്റെഗനോഗ്രാഫിയയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചാർട്ട്, ഡോ ജോൺ ഡീ പകർത്തിയത്

ഗ്രീസിൽ 440 ബിസിയിൽ ഹെറോഡോട്ടസ് തന്റെ ചരിത്രങ്ങളിൽ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെഗനോഗ്രാഫിയുടെ ആദ്യ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉപയോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും.[4]ഹിസ്റ്റിയൂസ് തന്റെ സാമന്തനായ അരിസ്റ്റാഗോറസിന് ഒരു രഹസ്യ സന്ദേശം അയയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അതിനാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ വിശ്വസ്ത ദാസന്റെ തല മൊട്ടയടിക്കുകയും സന്ദേശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ പച്ചകുത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ വിശ്വസ്തന്റെ മുടി വളർന്നുകഴിഞ്ഞാൽ, തല മൊട്ടയടിക്കാനും അരിസ്റ്റഗോറസിന് പുതുതായി വളർന്ന മുടിയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശം വായിക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകി അരിസ്റ്റഗോറസിലേക്ക് അയച്ചു. ഈ സമർത്ഥമായ രീതി മറ്റാരും അറിയാതെ ഒരു രഹസ്യ സന്ദേശം കൈമാറാൻ സഹായിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് ഗ്രീസിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ, ഡെമറാറ്റസ് ഒരു മെഴുക് ടാബ്‌ലെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു, അത് പഴയ രീതിയിലുള്ള നോട്ട്പാഡ് പോലെയായിരുന്നു, കൂടാതെ മെഴുക് പാളിയുടെ അടിയിൽ തന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് മറച്ചുവച്ചു. ഉപരിതലത്തിനടിയിൽ ആരെങ്കിലും മനഃപൂർവം പരിശോധിക്കുന്നത് വരെ സന്ദേശം മറഞ്ഞിരുന്നു.

ജൊഹാനസ് ട്രൈറ്റെമിയസ് "ഏവ്-മരിയ-സിഫർ" എന്ന പേരിൽ ഒരു രഹസ്യ കോഡ് സൃഷ്ടിച്ചു, അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു ലാറ്റിൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ മറച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന്, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന പദപ്രയോഗമായ വിസിപീഡിയ(VICIPEDIA) എന്ന വാക്ക് മറയ്ക്കാൻ കഴിയും, ഇത് നിഷ്കളങ്കമെന്ന് തോന്നുന്ന വാചകത്തിൽ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ എൻകോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് കാണിക്കുന്നു.[5]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. "Definition of STEGANOGRAPHY". Merriam-webster.com. Retrieved 14 December 2021.
  2. Fridrich, Jessica; M. Goljan; D. Soukal (2004). Delp Iii, Edward J; Wong, Ping W (eds.). "Searching for the Stego Key" (PDF). Proc. SPIE, Electronic Imaging, Security, Steganography, and Watermarking of Multimedia Contents VI. Security, Steganography, and Watermarking of Multimedia Contents VI. 5306: 70–82. Bibcode:2004SPIE.5306...70F. doi:10.1117/12.521353. S2CID 6773772. Retrieved 23 January 2014.
  3. Pahati, OJ (2001-11-29). "Confounding Carnivore: How to Protect Your Online Privacy". AlterNet. Archived from the original on 2007-07-16. Retrieved 2008-09-02.
  4. Petitcolas, FAP; Anderson RJ; Kuhn MG (1999). "Information Hiding: A survey" (PDF). Proceedings of the IEEE. 87 (7): 1062–78. CiteSeerX 10.1.1.333.9397. doi:10.1109/5.771065. Retrieved 2008-09-02.
  5. "Polygraphiae (cf. p. 71f)" (in ജർമ്മൻ). Digitale Sammlungen. Retrieved 2015-05-27.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സ്റ്റെഗനോഗ്രാഫി&oldid=3985421" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്