വൈദ്യുതി ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മണിക്കൂറിലോ അതിൽ കൂടിയ ഇടവേളകളിലോ വൈദ്യുതി വിതരണം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഡാറ്റാ രൂപത്തിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രാണിക്സ് ഉപകരണമാണ് സ്മാർട്ട് മീറ്ററുകൾ

Example of a smart meter based on Open smart grid protocol (OSGP) in use in Europe that has the ability to reduce load, disconnect-reconnect remotely, and interface to gas and water meters.
Newer retrofitted U.S. domestic digital electricity meter Elster REX[1] with 900MHz[2] mesh network topology for automatic meter reading and "EnergyAxis" time-of-use metering.[3][4][5]
Each local mesh networked smart meter has a hub such as this Elster A3 Type A30 which interfaces 900MHz smart meters to the metering automation server via a landline.[6]

ചരിത്രം തിരുത്തുക

References തിരുത്തുക

  1. Elster REX Archived April 25, 2008, at the Wayback Machine.
  2. EnergyAxis LAN 900MHz Frequency-hopping spread-spectrum (FHSS) radio Archived May 9, 2009, at the Wayback Machine.
  3. ""EnergyAxis" time-of-use metering". Archived from the original on 2008-04-20.
  4. "SRP: How to read your meter". srpnet.com. Retrieved 25 January 2015.
  5. McMaster University Sustainable Developments in Communities Workshop November 26, 2007 Archived September 10, 2008, at the Wayback Machine.
  6. "A3 ALPHA Meter/Collector Data Sheet" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2008-09-10.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സ്മാർട്ട്_മീറ്റർ&oldid=3264249" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്