സൈദാപ്പേട്ട് റെയിൽ നിലയം

സൈദാപ്പേട്ട് റെയിൽ നിലയം ചെന്നൈ ബീച്ച് - ചെങ്കല്പട്ട് പാതയിലെ ഒരു സ്റ്റേഷനാണ്. ഈ സ്റ്റേഷൻ സൈദാപ്പേട്ട്, സി ഐ റ്റി കോളനി, താഡണ്ടർ നഗർ (ടോഡ് ഹണ്ടർ നഗർ), ചിന്നമലൈ എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് സേവനം നൽകുന്നു. ചെന്നൈ ബീച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും 12 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ കടൽ നിരപ്പിൽ നിന്നും 10 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

സൈദാപേട്ട്
ചെന്നൈ പുറനഗര റെയിൽ ശൃംഖലയിലെയും ദക്ഷിണ റെയിൽവെയിലേയും ഒരു സ്റ്റേഷൻ
Locationകാരണീശ്വരർ കോവിൽ തെരുവ്, സൂരിയമ്മാപേട്ട്, സൈദാപ്പേട്ട്, ചെന്നൈ, തമിഴ്നാട്-15, ഇന്ത്യ
Owned byറെയിൽ മന്ത്രാലയം, ഭാരത റെയിൽവേ
Line(s)ചെന്നൈ പുറനഗര റെയിൽ ദക്ഷിണ പാത, പശ്ചിമ ദക്ഷിണ പാത
Tracks4
Construction
Structure typeStandard on-ground station
Parkingഉണ്ട്
Other information
Station codeMBM
Fare zoneദക്ഷിണ റെയിൽവേ
History
തുറന്നത്1911
വൈദ്യതീകരിച്ചത്15 നവമ്പർ 1931
Previous namesസൗത്ത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ (മദ്രാസ്-സതേർൺ മറാട്ടാ റെയിൽവേ)

അനുബന്ധങ്ങൾതിരുത്തുക