അളവിന്റെ ഒരു ഏകകമാണ് സെന്റ്. ഇത് ഒരു പ്രധാന ഏകകത്തിന്റെ നൂറിലൊരംശമായി കണക്കാക്കുന്നു.

വിസ്തീർണ്ണംതിരുത്തുക

ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ വിസ്തീർണ്ണം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഏകകമാണ് സെന്റ്.ഏക്കറിന്റെ നൂറിലൊരംശമാണ് സെന്റ്. [1]

കണക്കുകൂട്ടൽതിരുത്തുക

  • 100 സെന്റ് = 1 ഏക്കർ.
  • 1 സെന്റ് = 1⁄100 ഏക്കർ.
  • 1 സെന്റ് = 40.468 ചതുരശ്ര മീറ്റർ.
  • 1 സെന്റ് = 435.60 ചതുരശ്ര അടി.

സംഗീതംതിരുത്തുക

സംഗീതത്തിൽ ഒരു സെന്റ് സെമിടോണിന്റെ നൂറിലൊരംശമാണ്. അതായത്, ഒക്ടേവിന്റെ 1200ൽ ഒരംശം.

മറ്റുള്ളവതിരുത്തുക

വജ്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാരറ്റിന്റെ നൂറിൽ ഒരംശമാണ് ഒരു സെന്റ്. ഇത് പോയിന്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സെന്റ്&oldid=1986967" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്