ഭാരതീയ ഇതിഹാസകാവ്യമായവാല്മീകി രാമായണത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തുഞ്ചത്തു രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതിയ ആധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലൊന്നാണ് സുന്ദരകാണ്ഡം. രാമായണത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ കാണ്ഡമാണിത്. ഹനുമാൻ ലങ്കയിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്നതും സീതാദേവിയെ കാണുന്നതും ലങ്കയ്ക്ക് തീ വെയ്ക്കുന്നതുമൊക്കെയാണ് ഈ കാണ്ഡത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ. മറ്റ് കാണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പൂർണ്ണമായും ഹനുമാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാണ്ഡം. അതിനാൽത്തന്നെ, ഇത് സവിശേഷപ്രാധാന്യം അർഹിയ്ക്കുന്നു. ഇതിന്റെ അവസാനഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ശ്രീരാമൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. സുന്ദരകാണ്ഡം മാത്രം വായിച്ചാൽ രാമായണം മുഴുവൻ വായിച്ചതുപോലെയായി എന്നാണ് വിശ്വാസം.

സുന്ദരകാണ്ഡം
Hanuman visiting Sita in Ashok Vatika, bazaar art, early 1900’s.
Information
ReligionHinduism
AuthorValmiki
LanguageSanskrit

അവലംബം തിരുത്തുക

പുറംകണ്ണികൾ തിരുത്തുക

 
ഈ ലേഖനത്തിലെ വിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കൃതി വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലെ രാമായണം/സുന്ദരകാണ്ഡം എന്ന താളിലുണ്ട്.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സുന്ദരകാണ്ഡം&oldid=3609513" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്