സിസ്റ്റംസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിംഗ്,കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രവർത്തനമാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിംഗിന്റെ പ്രാഥമിക സവിശേഷത, ഉപയോക്താവിന് നേരിട്ട് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വേർ നിർമ്മിക്കാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു (ഉദാ. വേഡ് പ്രോസസർ), അതേസമയം സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിംഗ് മറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്ക് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വേർ, സോഫ്റ്റ്‌വേർ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, പ്രകടനം നിയന്ത്രിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും (ഉദാ. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ, കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ സയൻസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, ഗെയിം എഞ്ചിനുകൾ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ, സോഫ്റ്റ്‌വേർ സേവന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ).[1]

സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിംഗിന് ധാരാളം ഹാർഡ്‌വെയർ അവബോധം ആവശ്യമാണ്. ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമമായ ഉപയോഗം കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം, ഒന്നുകിൽ സോഫ്റ്റ്‌വേർ തന്നെ പ്രകടനം നിർണായകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ പോലും സേവന ദാതാവിന് (ക്ലൗഡ് അധിഷ്ഠിത വേഡ് പ്രോസസ്സറുകൾ) കാര്യമായ പണലാഭമുണ്ടാക്കുന്നു.

അവലോകനം തിരുത്തുക

ഇനിപ്പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിംഗിന്റെ സവിശേഷതയാണ്:

 • പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹാർഡ്‌വെയറിനെയും മറ്റ് ഗുണങ്ങളെയും കുറിച്ച് പ്രോഗ്രാമർക്ക് അനുമാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും, മാത്രമല്ല അവ പലപ്പോഴും ആ ഗുണങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, ഉദാഹരണത്തിന് നിർദ്ദിഷ്ട ഹാർഡ്‌വെയർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കാര്യക്ഷമമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അൽഗോരിതം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ.
 • സാധാരണയായി ഒരു നിമ്നതലത്തിലുള്ള(low level)പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ:
  • പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് വിഭവ-നിയന്ത്രിത പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും
  • ചെറിയ റൺടൈം ഓവർഹെഡ് ഉപയോഗിച്ച് കാര്യക്ഷമമായി എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ, അവയ്‌ക്ക് ഒരു ചെറിയ റൺടൈം ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല
  • പ്രോഗ്രാമുകൾ മെമ്മറി ആക്സസ്, നിയന്ത്രണ ഫ്ലോ എന്നിവയിൽ നേരിട്ടുള്ള, "റോ" നിയന്ത്രണം ഉപയോഗിച്ചേക്കാം
  • പ്രോഗ്രാമർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അസംബ്ലി ഭാഷയിൽ നേരിട്ട് എഴുതാം
 • മിക്കപ്പോഴും സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒരു ഡീബഗ്ഗറിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു സിമുലേറ്റഡ് പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം.

അവലംബം തിരുത്തുക

 1. "Panel: Systems Programming in 2014 and Beyond". Microsoft. Archived from the original on 2019-05-09. Retrieved 4 December 2015.