സിദ്ധാർത്ഥ മെഡിക്കൽ കോളേജ്

ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിജയവാഡയിലെ ഒരു മെഡിക്കൽ സ്കൂളാണ് സിദ്ധാർത്ഥ മെഡിക്കൽ കോളേജ്. ഇത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിജയവാഡയിലെ ഗോണഡാലിലാണ് ഇത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

സിദ്ധാർത്ഥ മെഡിക്കൽ കോളേജ്
തരംEducation and Medicine Institution
സ്ഥാപിതംനവംബർ 1980 (1980-11)
സ്ഥലംവിജയവാഡ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഇന്ത്യ
16°31′4.13″N 80°40′16.13″E / 16.5178139°N 80.6711472°E / 16.5178139; 80.6711472
ക്യാമ്പസ്Urban, 57 acres (23 ha) of land
വെബ്‌സൈറ്റ്smcvja.in

ചരിത്രം

തിരുത്തുക

സിദ്ധാർത്ഥ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിജയവാഡ സിദ്ധാർത്ഥ അക്കാദമി ഓഫ് ജനറൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയി 1980 നവംബർ 10 ന് സ്ഥാപിക്കുകയും 100 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വാർഷിക പ്രവേശനത്തോടെ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രി പരേതനായ ശ്രീ. ടി. അഞ്ജയ്യ 1981 മാർച്ച് 13 ന് കോളേജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യഥാക്രമമായ സെഷൻ 1981 മാർച്ച് 16 മുതൽ ആരംഭിച്ചു.

57 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയിൽ 1,48,000 ചതുരശ്രയടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഒരു കെട്ടിട സമുച്ചയം 1985 നവംബറിൽ സിദ്ധാർത്ഥ മെഡിക്കൽ കോളേജിനായി പൂർത്തിയായി. 1985 നവംബർ 7 ന് കോളേജ് ഈ പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി.

1986 നവംബർ 1 ന് എ. പി. ഹെൽത്ത് സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിജയവാഡയിൽ ആന്ധ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ചു. സിദ്ധാർത്ഥ മെഡിക്കൽ കോളേജ് 1986 ഡിസംബർ 21 ന് സിദ്ധാർത്ഥ അക്കാദമി ഓഫ് ജനറൽ & ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന് എപി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ് കൈമാറി. എൻ‌ടി‌ആർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസിൽ നിന്ന് 2000 ഡിസംബർ 21 ന് കോളേജ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാർ നിരസിച്ചു. ഈ കോളേജിനെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ ഭരണപരമായ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി. മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എൻ‌ടി‌ആർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസുമായി വീണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

  • wikimapia.org Siddhartha Medical College and General Hospital
  • minglebox.com Siddhartha Medical College, Vijayawada
  • studyguideindia.com Siddhartha Medical College, Vijayawada
  • indiacollegeshub.com Siddhartha Medical College, Vijayawada
  • The Hindu (29 July 2007). “Vijayawada loses out to Mangalagiri?”
  • The Hindu (19 January 2006). “All for a life beyond death”.
  • Times of India (23 July 202). “Medical education units to train rural doctors”

പുറംകണ്ണികൾ

തിരുത്തുക