അന്തരാഷ്ട്ര സഹകരണ കൂട്ടായ്മതിരുത്തുക

92 രാജ്യങ്ങളിലെ 248 സഹകരണ ഫെഡറേഷനുകളുടെ സംഗമവേദിയാണ്, ഇന്റർ നാഷണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസ് (ഐ.സി.എ)

സഹകരണ പതാകതിരുത്തുക

1923ൽ ഐ.സി.എ യുടെ സമ്മേളനത്തിൽ തീരുമാനിച്ചതനുസരിച്ചാണ് പതാക ഉണ്ടാക്കിയത്. 2:3 അനുപാതത്തിൽ മഴവില്ലിന്റെ നിറങ്ങൾ ചുവപ്പ് മുകളിലായി, നെടുനീളത്തിലാണ്.

സഹകരണ ദിനംതിരുത്തുക

ജൂലൈയിലെ ആദ്യ ശനിയാഴ്ച അന്തരാഷ്ട്ര സഹകരണദിനമാണ്.

സഹകരണവാരംതിരുത്തുക

നവംബർ 14 മുതൽ ഒരാഴ്ച ഇന്ത്യയിൽ സഹകരണവാരമായി ആചരിക്കുന്നു.

കേരളത്തിൽതിരുത്തുക

ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലാണ് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഏറ്റവും നന്നായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. 25000ൽ പരം സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.[1] 1904ൽ സഹകരണ നിയമനുസരിച്ച് മലബാറിൽ സ്ഥാപിതമായ ആദ്യസംഘം കൊടുവായൂർ ഐക്യനാണയ സംഘമാണ്. 1913ൽ കൊച്ചിൻ പരസ്പര സഹായ റെഗുലേഷൻ പ്രകാരം എടവനക്കാട് പരസ്പര സഹായ സഹകരണ സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. 1914ൽ ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് തിരുവിതാംകൂർ സഹകരണ നിയമത്തിന് നാന്ദി കുറിച്ചു. ഈ നിയമമനുസരിച്ച് ആദ്യം രൂപീകരിച്ച സംഘമാണ്, ഇന്നത്തെ സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കായി അറിയപ്പെടുന്ന തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്.

കേരള സർക്കാർ സംവിധാനംതിരുത്തുക

സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സഹകരണ രജിസ്‌റ്റ്രാരും, അഡീഷണൽ റജിസ്റ്റ്രാർമാരും, ജില്ലക്കളിൽ ജോയിന്റ് രജിസ്‌റ്റ്രാർ, ഡപ്യൂട്ടി റജിസ്റ്റ്രാർമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് രജ്ജിസ്‌റ്റ്രാർ, ഇൻസ്പെൿറ്റർമാരും ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായുണ്ട്. സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കാൻ ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർ, ജോയന്റ്റ് ഡയറക്ടർ, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, ഓഡിറ്റർമാർ എന്നീ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമുണ്ട്.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. ജനപഥം, ഫെബ്രുവരി2012 ലക്കം

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സഹകരണ_പ്രസ്ഥാനം&oldid=3497242" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്