സയനൈഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള മീൻപിടുത്തം

സയനൈഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള മീൻപിടുത്തം എന്നത് അക്വേറിയങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള മീൻപിടുത്തരീതിയാണ്. പിടിക്കേണ്ട മൽസ്യത്തിന്റെ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മൽസ്യത്തെ ബോധം കെടുത്താനായി സോഡിയം സയനൈഡ് മിശ്രിതം തളിക്കുന്നു. ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മൽസ്യങ്ങളെ മാത്രമല്ല പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റനേകം കടൽജീവികളെ ഈ രീതി ബാധിക്കുന്നു.

ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നാശംതിരുത്തുക

തെക്കു-കിഴക്ക് ഏഷ്യയിലെ മൽസ്യബന്ധന മേഖലകൾ ഒന്നാകെ ഇപ്പോൾത്തന്നെ ഡൈനാമിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള മൽസ്യബന്ധനം മൂലമുള്ള ആഘാതം ഏറ്റിടുണ്ട്. സയനൈഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള മൽസ്യബന്ധനം മൂലം അവ നശിക്കുകയോ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. [1]

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Dzombak, David A; Ghosh, Rajat S; Wong-Chong, George M. Cyanide in Water and Soil. CRC Press, 2006, Chapter 11.2: "Use of Cyanide for Capturing Live Reef Fish".