നാല് വശങ്ങളും തുല്യമായ സാമാന്തരികമാണ് സമഭുജസാമാന്തരികം( ഇംഗ്ലീഷ്: Rhombus;റോമ്പസ്സ്): സമഭുജ സാമാന്തരികങ്ങളുടെ എതിർവശങ്ങൾ തുല്യവും സമാന്തരങ്ങളും, എതിർകോണുകൾ തുല്യങ്ങളും ആണ്. വികർണ്ണങ്ങൾ ലംബസമഭാഗം ചെയ്യുന്നു.

സമഭുജസാമാന്തരികം
Rhombus.svg
Two rhombi.
തരംquadrilateral, parallelogram, kite
വക്കുകളും ശീർഷങ്ങളും4
Schläfli symbol{ } + { }
Coxeter diagramCDel node f1.pngCDel 2x.pngCDel node f1.png
Symmetry groupDihedral (D2), [2], (*22), order 4
വിസ്തീർണ്ണം (half the product of the diagonals)
Dual polygonrectangle
സവിശേഷതകൾconvex, isotoxal

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സമഭുജസാമാന്തരികം&oldid=2563430" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്