ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു സമചതുര മെട്രിക്സ് എന്നത് വരികളും നിരകളും തുല്യഎണ്ണം ഉള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ്. ഒരു n-by-n മെട്രിക്സ് എന്നത് n ന്റെ ഒരു സമചതുര മെട്രിക്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഒരേ നിരയിലെ രണ്ട് സമചതുര മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ ചേർക്കാനും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

A square matrix of order 4. The entries aii form the main diagonal of a square matrix. For instance, the main diagonal of the 4-by-4 matrix above contains the elements a11 = 9, a22 = 11, a33 = 4, a44 = 10.

അവലംബംതിരുത്തുക

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സമചതുര_മെട്രിക്സ്&oldid=2929827" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്