സമചതുരാകൃതിയുള്ള ആറ് മുഖങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു ഘനരൂപമാണ് സമചതുരക്കട്ട അഥവാ ക്യൂബ്.

ക്യൂബ്തിരുത്തുക

സൂത്രവാക്യങ്ങൾതിരുത്തുക

ക്യൂബിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം   ആയാൽ,

ഉപരിതല വിസ്തീർണം  
വ്യാപ്തം  
പാർശ്വമുഖവികർണം  
ആന്തരവികർണം  
സം‌വൃതഗോളത്തിന്റെ ആരം  
radius of sphere tangent to edges  
radius of inscribed sphere  
angles between faces  
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സമചതുരക്കട്ട&oldid=2361037" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്