രോഗകാരി കണങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാതെ ഒന്നോ അതിലധികമോ ആന്റിജനുകൾ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്സിനാണ് സബ്‌യൂണിറ്റ് വാക്സിൻ. ആന്റിജൻ രോഗകാരിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്, അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റിജനുകൾ പ്രോട്ടീൻ, പെപ്റ്റൈഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പോളിസാക്രറൈഡുകൾ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും തന്മാത്രകളാകാം. നിർജ്ജീവ വാക്സിനുകൾ പോലെ, ഈ വാക്സിനും പൂർണ്ണമായും "നിർജ്ജീവം" ആയതിനാൽ അപകടസാധ്യത കുറവാണ്. [1]

കൺജുഗേറ്റ് വാക്സിൻതിരുത്തുക

ഒരു ദുർബലമായ ആന്റിജനും അതിൻ്റെ കാരിയറായി മറ്റൊരു ശക്തമായ ആന്റിജനും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തരം വാക്സിനാണ് ഒരു കൺജുഗേറ്റ് വാക്സിൻ, രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം ദുർബല ആന്റിജനുമായി ശക്തമായി പ്രതികരിക്കും.

പ്രോട്ടീൻ സബ്‌യൂണിറ്റ്തിരുത്തുക

ഒരു പ്രോട്ടീൻ സബ്‌യൂണിറ്റ് ഒരൊറ്റ പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രയാണ്, അത് മറ്റ് പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രകളുമായി ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലക്‌സ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രോട്ടീൻ അധിഷ്‌ഠിത സബ് യൂണിറ്റുകളുടെ ഉൽ‌പാദന രീതിയിൽ‌ ഒരു പ്രത്യേക പ്രോട്ടീനെ ഒരു വൈറസിൽ‌ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രോട്ടീനുകൾ ഡീനേച്ചർ ചെയ്യപ്പെടുമെന്നതാണ് ഈ സാങ്കേതികതയുടെ ഒരു ബലഹീനത. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ [2] പോലുള്ളവയിൽ, ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് ഒരു ആന്റിജന്റെ ജീൻ മറ്റൊരു വൈറസിലേക്ക് (വൈറസ് വെക്റ്റർ), യീസ്റ്റ് (യീസ്റ്റ് വെക്റ്റർ) ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനിലെ പ്രധാന ഘടകമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അറ്റൻ‌വേറ്റഡ് ബാക്ടീരിയം (ബാക്ടീരിയ വെക്റ്റർ) ഒരു റീകോമ്പിനൻ്റ് വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു (റീകോമ്പിനൻ്റ് സബ്യൂണിറ്റ് വാക്സിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു). ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ റീകോമ്പിനൻ്റ് വെക്റ്റർ ആന്റിജൻ ഉണ്ടാക്കും, ആ ആന്റിജനെ (പ്രോട്ടീന്റെ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഉപഘടകങ്ങൾ) വെക്റ്ററിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു. സബ്യൂണിറ്റ് വാക്സിനുകൾ പോലെ, റീകോമ്പിനൻ്റ്-വെക്റ്റർ ആന്റിജൻ രോഗിക്ക് ഒരു അപകടവുമുണ്ടാക്കില്ല. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി യ്ക്ക് നിലവിൽ ഉപയോഗത്തിലുള്ള വാക്സിൻ ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ്, എബോളവൈറസ്, എച്ച്ഐവി പോലുള്ള വൈറസുകൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിപ്പിനുള്ള പുതിയ വാക്സിനുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. [3]

പെപ്റ്റൈഡ് സബ്‌യൂണിറ്റ്തിരുത്തുക

ഒരു പെപ്റ്റൈഡ് ബേസ്ഡ് സബ് യൂണിറ്റ് വാക്സിൻ ഒരു പൂർണ്ണ പ്രോട്ടീന് പകരം ഒരു പെപ്റ്റൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പോളിസാക്കറൈഡ് സബ്‌യൂണിറ്റ്തിരുത്തുക

വിഐഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ചപ്സുലര് സാൽമൊണല്ല എന്ററിക്കയുടെ ടൈഫി സെറോടൈപ്പ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ടൈഫോയിഡിനെതിരെയുള്ള Vi ക്യാപ്‌സുലാർ പോളിസാക്രൈഡ് വാക്സിൻ (ViCPS) [4] പോലെയുുള്ള പോളിസാക്കറൈഡ് സബ് യൂണിറ്റ് വാക്സിനുകളിൽ ഒരു പ്രോട്ടീനുപകരം, ലിപിഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നീളമുള്ള പഞ്ചസാര ശൃംഖല ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ബാക്ടീരിയ കാപ്സ്യൂൾ പോളിസാക്കൈഡ് ആണ് വി ഐ ആന്റിജൻ.[5] കുട്ടികളിൽ രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിൽ വി‌സി‌പി‌എസ് പോലുള്ള ക്യാപ്‌സുലാർ വാക്‌സിനുകൾ ദുർബലമായിരിക്കും. പോളിസാക്കറൈഡിനെ ഒരു ടോക്സോയിഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ഒരു കൺജുഗേറ്റ് വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഫലപ്രാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.[6]

വൈറസ് ലൈക്ക് പാർട്ടിക്കിൾതിരുത്തുക

വൈറസ് ലൈക്ക് പാർട്ടിക്കിൾ വാക്സിനുകൾ യഥാർത്ഥ വൈറസ് കണങ്ങളെ അനുകരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകളായ വൈറസ് ലൈക്ക് പാർട്ടിക്കിൾ (വിഎൽപി) ഉപയോഗിക്കുന്നു. 

ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുംതിരുത്തുക

പ്രയോജനങ്ങൾതിരുത്തുക

 • വൈറലൻസിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്നതിനർത്ഥം ആ വാക്സിനാൽ പരിരക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന രോഗം വാക്സിനിലെ കണങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ്[7][8]
 • രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയില്ലാത്ത രോഗികൾക്ക് ഇത് സുരക്ഷിതമാണ്[9]
 • അന്തരീക്ഷ അവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങളെ നേരിടാൻ കഴിയും (ഉദാ. താപനില, ലൈറ്റ് എക്സ്പോഷർ, ഈർപ്പം)

പോരായ്മകൾതിരുത്തുക

 • അറ്റൻ‌വേറ്റഡ് വാക്സിനുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി[8][9]
  • രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് അഡ്ജുവൻ്റ് ആവശ്യമാണ്[7]
  • ദീർഘകാല പ്രതിരോധശേഷി നൽകുന്നതിന് പലപ്പോഴും ഒന്നിലധികം ഡോസുകൾ ("ബൂസ്റ്റർ" ഡോസുകൾ)
 • ആവശ്യമായ രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട ആന്റിജനെ (കൾ) വേർതിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്

അവലംബംതിരുത്തുക

 1. "Module 2 – Subunit vaccines". WHO Vaccine Safety Basics. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2021-03-20-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2021-05-09.
 2. "Recombivax". ശേഖരിച്ചത് May 5, 2013.
 3. "Vaccines". Immunology Course 419. Department of Veterinary Science & Microbiology at The University of Arizona. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2003-06-10-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്.
 4. "The Vi capsular antigen of Salmonella enterica serotype Typhi reduces Toll-like receptor-dependent interleukin-8 expression in the intestinal mucosa". Infection and Immunity. 73 (6): 3367–74. June 2005. doi:10.1128/IAI.73.6.3367-3374.2005. PMC 1111811. PMID 15908363.
 5. "Vi capsular polysaccharide: Synthesis, virulence, and application". Critical Reviews in Microbiology. 43 (4): 440–52. August 2017. doi:10.1080/1040841X.2016.1249335. PMID 27869515.
 6. "The efficacy of a Salmonella typhi Vi conjugate vaccine in two-to-five-year-old children". The New England Journal of Medicine. 344 (17): 1263–69. April 2001. doi:10.1056/nejm200104263441701. PMID 11320385.
 7. 7.0 7.1 "Active and passive immunity, vaccine types, excipients and licensing". Occupational Medicine. 57 (8): 552–56. December 2007. doi:10.1093/occmed/kqm110. PMID 18045976.
 8. 8.0 8.1 "Modern subunit vaccines: development, components, and research opportunities". ChemMedChem. 8 (3): 360–76. March 2013. doi:10.1002/cmdc.201200487. PMID 23316023.
 9. 9.0 9.1 "Recent Advances in Subunit Vaccine Carriers". Vaccines. 4 (2): 12. April 2016. doi:10.3390/vaccines4020012. PMC 4931629. PMID 27104575.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സബ്‌യൂണിറ്റ്_വാക്സിൻ&oldid=3792328" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്