സദിശ ഗുണകാങ്കം

(സദിശ ഗുണനം എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

അളവുകൾ രണ്ടു തരത്തിൽ വർഗീകരിചിരിക്കുന്നു. അതിലൊന്നാണ് സദിശ ഗുണകാങ്കം. സദിശ അളവുകൾ അദിശ അളവുകലെപ്പോലെ നേരിട്ട് ഗുണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സദിശ അളവുകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് സദിശ ഗുണകാങ്കം.[1]

സദിശ ഗുണാങ്കം നിർദ്ദേശാങ്ക ജ്യാമിതിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
ദിശ കണ്ടെത്തുന്ന വിധം

അവലംബം തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സദിശ_ഗുണകാങ്കം&oldid=2286340" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്