ഹെക്ടർ എന്നല്ലേ ? --Anoopan| അനൂപൻ 06:45, 15 ജൂലൈ 2010 (UTC)Reply

അങ്ങിനെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 11:02, 15 ജൂലൈ 2010 (UTC)Reply
ഉച്ചാരണരീതി, ഇവിടെ കേൾക്കുക. ഹെക്റ്ററിൽ നിന്നും ഒരു റീഡയറക്റ്റ് ആകാം. --Vssun (സുനിൽ) 07:00, 16 ജൂലൈ 2010 (UTC)Reply

ആമുഖം

തിരുത്തുക

ആമുഖത്തിൽ പഴയ രീതിയിലുള്ള ഹെക്റ്ററും പുതിയതും തമ്മിൽ കുഴഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പോലുണ്ട്. ഒന്നു വിശദീകരിച്ചെഴുതിയാൽ നന്നായിരിക്കും. --Vssun (സുനിൽ) 07:05, 16 ജൂലൈ 2010 (UTC)Reply

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:ഹെക്ടേർ&oldid=752092" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"ഹെക്ടേർ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.