സംവാദം:സാവോ ടോം ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പെ

Active discussions

ലയിപ്പിക്കൽതിരുത്തുക

ഈ ലേഖനം സാഒ ടോമെ പ്രിൻസിപ്പെ എന്ന ലേഖനവുമായി ലയിപ്പിക്കരുത്. ആ ലേഖനത്തിൽ ഉള്ളതിൽ കൂടുതൽ ഇവിടെയുണ്ട്. --Lijo 09:46, 12 ജൂൺ 2009 (UTC)


ഒരേ കാര്യത്തിനു രണ്ടു് ലേഖനത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്താ. ലയനം ആവശ്യമാണു്.--Shiju Alex|ഷിജു അലക്സ് 15:12, 12 ജൂൺ 2009 (UTC)

"സാവോ ടോം ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പെ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.