കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ വിക്കിപദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് വളാഞ്ചേരി എന്ന ഈ ലേഖനം.
Unrated  ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല````ഈ ലേഖനത്തിൽ താങ്കൾ ചേർത്ത "ഒരു നൂറ്റാണ്ടുമുമ്പ് നമ്പൂതിരി സ്ഥാപിച്ച എൽ.പി.സ്കൂൾ വന്നതോടെയാണ് ഇവിടത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉണർവ്വുണ്ടായത്" എന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവ് എത്തിക്കാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് അത് നീക്കം ചെയ്തുകൂടെ?````--Skp valiyakunnu (സംവാദം) 12:52, 19 ജൂലൈ 2016 (UTC)Reply

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:വളാഞ്ചേരി&oldid=2373669" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"വളാഞ്ചേരി" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.