സംവാദം:രോഹിണി ഗോഡ്ബൊലെ

Active discussions


പശ്ചാത്തലനിറംതിരുത്തുക

ലേഖനത്തിൽ ഗവേഷണ മേഖല എന്ന വിഭാഗത്തിനു കീഴിലെ ക്വാണ്ടം ക്രൊമോഡൈനാമിക്സ് പ്രതിഭാസങ്ങൾ എന്ന വാചകത്തിനും സംഭാവനകൾ എന്ന വിഭാഗത്തിനു കീഴിലെ സേണിലെ ഇന്റർനാഷണൽ ലീനിയർ കൊളൈഡർ ഉപദേശകസമിതി അംഗമാണ് രോഹിണി ഗോഡ്ബൊലെ എന്ന വാചകത്തിനും പശ്ചാത്തലനിറം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതെന്തിനാണ്? --വിക്കിറൈറ്റർ : സംവാദം   20:14, 12 മാർച്ച് 2015 (UTC)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:രോഹിണി_ഗോഡ്ബൊലെ&oldid=2333853" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"രോഹിണി ഗോഡ്ബൊലെ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.