സംവാദം:മോണ്ടിസോറി രീതി

Active discussions

പരിഷ്കൃതവും പരമ്പരാഗതവുമാണോ സമന്വയിപ്പിച്ചത്? --Vssun (സംവാദം) 03:14, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)[]

അദ്ധ്യാപനംതിരുത്തുക

പരമ്പരാഗതരീതിയിലുള്ള അദ്ധ്യയനം ഇല്ലെന്നു പറഞ്ഞതിനുശേഷം വായിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് എഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നും കാണുന്നു. എഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കൽ പരമ്പരാഗത അദ്ധ്യാപനരീതിയല്ലേ? --Vssun (സംവാദം) 06:24, 15 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)[]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:മോണ്ടിസോറി_രീതി&oldid=1418198" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"മോണ്ടിസോറി രീതി" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.