ഏകഭുജം എന്നിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ‘ബിന്ദു’വും ദ്വിഭുജം എന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ‘രേഖ’ യും അല്ലേ. അവ ബഹുഭുജനങ്ങളിൽ പെടുമോ? ബഹുഭുജങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കോൺ സൃഷ്ടിക്കണ്ടേ??--പ്രവീൺ:സംവാദം‍ 05:29, 3 ഡിസംബർ 2006 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഏകഭുജം എന്നത് രേഖയും, ദ്വിഭുജം എന്നത് ഒരു കോണും ആണെന്നു കരുതാം.--Vssun 05:10, 9 ഡിസംബർ 2006 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കി പരിശോധിക്കുക തിരുത്തുക

ബഹുഭുജത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലേക്കുള്ള കണ്ണി --Vssun 21:03, 8 ഡിസംബർ 2006 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇപ്പോഴും സംശയം തീർന്നില്ല.തുടർച്ചയായ ‍‌രേഖാഖണ്ഡങ്ങൾ യോജിപ്പിച്ചുണ്ടാകുന്ന സംവൃത ജ്യാമിതീയ രൂപം. എന്നല്ലേ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലേത് ശരിയാവണമെന്നില്ലല്ലോ--പ്രവീൺ:സംവാദം‍ 04:35, 9 ഡിസംബർ 2006 (UTC)Reply[മറുപടി]
എനിക്കുമുണ്ട് പ്രവീണിന്റെ അതേ സംശയം. ഇവിടെ ചർച്ചകൾ നടക്കട്ടെ എന്നു കരുതിയാണ് വീണ്ടും തിരുത്തിയെഴുതിയത്. തെളിവില്ലാത്ത ലേഖനമാക്കാമായിരുന്നില്ലേ?

--Vssun 05:10, 9 ഡിസംബർ 2006 (UTC)Reply[മറുപടി]

അഷ്ടഭുജം - അഷ്ഠഭുജം തിരുത്തുക

അഷ്ടഭുജം അല്ലേ ശരി?--ഷാജി 22:33, 9 ജനുവരി 2008 (UTC)Reply[മറുപടി]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:ബഹുഭുജം&oldid=675007" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"ബഹുഭുജം" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.