സംവാദം:ധനകാര്യ വർഷം

സംവാദം ചേർക്കുക
There are no discussions on this page.

സാമ്പത്തിക വർഷം എന്നല്ലേ കൂടതലായി ഉപയൂഗിക്കുന്ന പദം? Shagil Kannur (സംവാദം) 10:49, 1 നവംബർ 2016 (UTC)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:ധനകാര്യ_വർഷം&oldid=2421264" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"ധനകാര്യ വർഷം" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.