സംവാദം:ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മാൾ തിങ്സ്

There are no discussions on this page.
(സംവാദം:ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മാൾ തിങ്ങ്സ് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

തലക്കെട്ട് 'ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്ങ്സ്' എന്നാക്കിയാലോ --അഖിലൻ‎ 11:17, 20 ഫെബ്രുവരി 2011 (UTC)

തീർച്ചയായും അഖിലൻ‎--Sandeep.s 11:58, 20 ഫെബ്രുവരി 2011 (UTC)

തലക്കെട്ട് എങ്ങിനെയാണു മാറ്റുന്നതു എന്ന് അറിയില്ല, ദയവായി പറഞ്ഞു തരിക--Sandeep.s 12:03, 20 ഫെബ്രുവരി 2011 (UTC)

"ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മാൾ തിങ്സ്" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.