സംവാദം:ത്രിശൂലം

There are no discussions on this page.

ഇതിൽ ഒട്ടും വിവരങ്ങളിലല്ലോ?--അഭി 11:24, 13 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

ത്രിശൂലം RSS ൻറെ പണിയായുധമല്ലേ? അത് ഹിന്ദു മതവുമായി ബന്ദിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? അത് ആ മതത്തിൻറെ നന്മയെ തല്ലി തകർക്കുന്നതിന് സമമാണ്.. ത്രിശൂലം ഹിന്ദു നാമ ധാരികളായ ഹിന്ദുത്വ വാദികൾ ഗർഭസ്ത ശിശുവിനെ വയർ പിളർത്തി പുറത്തെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരായുധം എന്ന് നിർ വചിക്കാം എന്ന് തൊന്നുന്നു..— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് 77.30.68.224 (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:ത്രിശൂലം&oldid=1467536" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"ത്രിശൂലം" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.