ഈ താളിന്റെ പേർ ത്യാഗരാജൻ എന്നു പോരേ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വിശേഷണങ്ങളും റീഡ്യറക്ടും. --Shiju Alex 04:42, 12 ജൂലൈ 2007 (UTC)

മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് --Anoopan| അനൂപൻ 12:55, 13 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:ത്യാഗരാജൻ&oldid=672624" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"ത്യാഗരാജൻ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.