സ്റ്റബ് തിരുത്തുക

ഇതിനു പറ്റിയ സ്റ്റബ് എന്താണ്‌? {{sci-stub}} മതിയോ??--ഷാജി 13:24, 4 നവംബർ 2009 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഊർജ്ജത്തിനോ, ഏകകങ്ങൾക്കോ പറ്റിയ സ്റ്റബ്ബില്ലെങ്കിൽ സയൻസ് സ്റ്റബ് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി. --Vssun 11:08, 7 നവംബർ 2009 (UTC)Reply[മറുപടി]
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:ജൂൾ&oldid=671328" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"ജൂൾ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.