സംവാദം:കുളച്ചൽ യുദ്ധം

സംവാദം ചേർക്കുക
There are no discussions on this page.

//ഡച്ചുകാർ എങ്ങനെയും തങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യാപാര കുത്തക പിടിക്കാനായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.//

കേരളതീരത്ത് ഡച്ചുകാർക്ക് വ്യാപാരക്കുത്തകയുണ്ടായിരുന്നോ? മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ വാചകത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. --Vssun (സംവാദം) 02:12, 4 ജൂൺ 2013 (UTC)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:കുളച്ചൽ_യുദ്ധം&oldid=1772192" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"കുളച്ചൽ യുദ്ധം" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.