വിളംബരതിന്റെ പൂർണരൂപംതിരുത്തുക

കുണ്ടറ വിളംബരത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം കഴിയുന്നതും വേഗത്തിൽ താളിൽ ചേർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നു കരുതുന്നു.അഖിൽ ഭരതൻ (സംവാദം) 16:40, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)

കുണ്ടറ വിളംബരത്തിന്റെ പൂർണരൂപം ചേർക്കുന്നു.അഖിൽ ഭരതൻ (സംവാദം) 17:07, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:കുണ്ടറ_വിളംബരം&oldid=1385835" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"കുണ്ടറ വിളംബരം" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.