കാളികാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിലവിലുള്ളപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിനെപ്പറ്റി ഈ താളിൽ വിവരിക്കേണ്ടതില്ല. ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ചു മാത്രം വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയാകും. പിന്നെ ഈ ഉള്ളടക്കം സ്കൂൾ വിക്കിയിൽ നിന്നും പകർത്തിയവ മാത്രമല്ലേ?--റോജി പാലാ 16:48, 17 നവംബർ 2011 (UTC)Reply

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:കാളികാവ്&oldid=1108920" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"കാളികാവ്" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.