തലക്കെട്ട്, ഇവാൻ നാലാമൻ എന്നു പോരേ? --Vssun 07:02, 28 നവംബർ 2009 (UTC)

Ivan the terrible എന്ന പേരിലാണ് ഇദ്ദേഹം കൂടുതലും അറിയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ വിജ്ഞാനകോശത്തിന് കൂടുതൽ ചേരുന്നത് ഇവാൻ നാലാമൻ ആയിരിക്കും. മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.Georgekutty 07:18, 28 നവംബർ 2009 (UTC)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:ഇവാൻ_നാലാമൻ&oldid=662949" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"ഇവാൻ നാലാമൻ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.