കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ വിക്കിപദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് ഇടക്കൊച്ചി എന്ന ഈ ലേഖനം.
Unrated  ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല


ഇടക്കൊച്ചി വില്ലേജ് ആണെങ്കിലും കൊച്ചി നഗരസഭയുടെ ഭാഗം ആയിട്ടാണ്‌ അറിയപ്പെടുന്നത്.

വ്യക്തമല്ലല്ലോ. കൊച്ചി നഗരസഭയുടെ ഭാഗമാണ് എന്നല്ലേ വേണ്ടത്? --Vssun 09:19, 10 മേയ് 2010 (UTC)Reply

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:ഇടക്കൊച്ചി&oldid=727027" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"ഇടക്കൊച്ചി" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.