സംവാദം:ഓവിഡ്

സംവാദം ചേർക്കുക
Active discussions
(സംവാദം:ആവിഡ് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ആമുഖത്തിൽ

ഈ താളിൽ വിർജിലിന്റെ കവിതയെക്കുറിച്ച് ഇത്ര പരാമർശിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? --Vssun 11:15, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)

ആളുമാറിപ്പോയതാണ്തിരുത്തുക

അവിടെ അബദ്ധം പറ്റിയതാണ്. "വിർജിലിന്റെ കവിത" എന്നല്ല "ആവിഡിന്റെ കവിത" എന്നാണ് വേണ്ടത്. തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. Georgekutty 14:19, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)


'Elegiac couplet' ഇതിന്റെ മലയാളം ഭാവഗീത ഈരടികൾ എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു. - ഹനൂഫ്

elegiac-ന് "വിലാപഗാനം സംബന്ധിച്ചത്" എന്നാണ് മഷിത്തണ്ട് നിഘണ്ഡുവിൽ . "ശോകാത്മക ഈരടി" എന്നോ "ശോകഭരിതമായ ഈരടി" എന്നോ എഴുതാണ് ഞാൻ ആദ്യം തുനിഞ്ഞത്. എന്നാൽ അതൊന്നും ശരിയായി തോന്നാതിരുന്നതുകൊണ്ട്, ഇംഗ്ല്ലീഷ് വാക്കു തന്നെ മലയാളത്തിൽ എഴുതാമെന്നു വച്ചു.Georgekutty 15:10, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)

elegy - വിലാപകാവ്യം.-- 59.90.80.83 11:16, 17 ജൂലൈ 2015 (UTC)

ആവിഡ് or ഓവിഡ്തിരുത്തുക

തലക്കെട്ട് മാറ്റം; ആവിഡ് , ഓവിഡ്, ഓവിഡ്,ഓവിഡ് (/ˈɒvɪd/).-- 59.90.80.83 11:23, 17 ജൂലൈ 2015 (UTC)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:ഓവിഡ്&oldid=2216338" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"ഓവിഡ്" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.