തുർക്കി ചിത്രത്തിൽ മഞ്ഞല്ലേ? ആലിപ്പഴം മഞ്ഞല്ലല്ലോ--അഭി 12:09, 27 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)Reply

ചിത്രം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് - ഇവ രണ്ടും വ്യത്യസ്ത പ്രതിഭാസങ്ങളാണ്‌, ആലിപ്പഴം എല്ലാ ഋതുക്കളിലും ഉണ്ടാവാം --ഷാജി 13:05, 28 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)Reply

രക്ഷിച്ചു

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:ആലിപ്പഴം&oldid=700191" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"ആലിപ്പഴം" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.