ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 6 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 6 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

1

  • 1400(1 വർഗ്ഗം)
  • 1401(1 വർഗ്ഗം)
  • 1405(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  • 1406(1 വർഗ്ഗം)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:1400-കൾ&oldid=1717781" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്