വർഗ്ഗം:ഷിബു- മോഹൻ സിതാര ഗാനങ്ങൾ

"ഷിബു- മോഹൻ സിതാര ഗാനങ്ങൾ" എന്ന വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു താൾ മാത്രമാണുള്ളത്.