വർഗ്ഗം:കാൾ തിയോഡർ ഡ്രെയർ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമകൾ

പ്രധാന ലേഖനം: കാൾ തിഓഡർ ഡയർ

"കാൾ തിയോഡർ ഡ്രെയർ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമകൾ" എന്ന വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ 2 താളുകളുള്ളതിൽ 2 എണ്ണം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.