വൈറ്റ് റിവർ (ഹുറോൺ കൗണ്ടി, മിഷിഗൺ)

മിഷിഗണിന്റെ തെക്കൻ ഹൂറോൺ കൗണ്ടിയിൽ 12.1 മൈൽ നീളം (19.5 കി.മീ) [1] ഉള്ള ഒരു നദീയാണ് വൈറ്റ് റിവർ.ഹൂറോൺ തടാകത്തിലെ ഒരു ഉപനദിയാണ് ഇത്.

White River
CountryUnited States
Physical characteristics
പ്രധാന സ്രോതസ്സ്Michigan

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. U.S. Geological Survey. National Hydrography Dataset high-resolution flowline data. The National Map, accessed November 7, 2011