0.5 മീറ്റർ കൃത്യതയോടെ (റെസല്യൂഷൻ) ഭൂതലചിത്രങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള കൃത്രിമോപഗ്രഹമാണ് വേൾഡ് വ്യൂ 1[1]. ഡിജിറ്റൽ ഗ്ലോബ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് ഈ ഉപഗ്രഹം.

വേൾഡ് വ്യൂ 1

വേൾഡ് വ്യൂ 1
Organization DigitalGlobe
Mission Type Earth observation
Contractor Ball Aerospace & Technologies
Satellite of Earth
Launch September 18, 2007 on a Delta II
Launch site Vandenberg Air Force Base
Mission duration 7.25 years
Mass 2500 kg (launch)
Webpage http://www.digitalglobe.com/index.php/86/WorldView-1 Archived 2011-01-22 at the Wayback Machine.
Orbital elements
Semimajor Axis 0000 km
Inclination 97.2 degrees
Orbital Period 94.6 minutes
Instruments
Visible camera 50 cm panchromatic

2007 ഒക്ടോബർ 15-ന് ഈ ഉപഗ്രഹം ഉന്നത റെസല്യൂഷനിലുള്ള ആദ്യ സാമ്പിൾ ചിത്രങ്ങൾ ഭൂമിയിലെത്തിച്ചു.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. ജി.ഐ.എസ്. ഡെവലപ്മെന്റ് മാഗസിൻ - ജനുവരി 2008 - ന്യൂസ് 2007: ആനുവൽ റൌണ്ടപ്പ് - സ്പേസ് റേസ്
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വേൾഡ്_വ്യൂ_1&oldid=3645728" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്