കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മയ്യിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വേളം പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു വായനശാലയാണു വേളം പൊതുജന വായനശാല (Velam Pothujana Vayanasala). 1934-ലാണു ഈ വായനശാല ആരംഭിച്ചത്.

വേളം പൊതുജന വായനശാല

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വേളം_പൊതുജന_വായനശാല&oldid=2303231" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്