ശരീരത്തിന്റെയും ശ്വാസകോശത്തിന്റെയും ഉള്ളിലെ പെരിഫറൽ ബെഡ്ഡുകളിലേക്ക് ഒരു ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന രക്തം ശേഖരിക്കുകയും പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ താഴെയുള്ള രണ്ട് വലിയ അറകളിൽ ഒന്നാണ് വെൻട്രിക്കിൾ. ഇത് ഹൃദയത്തിന്റെ താഴ്വശത്തായി രണ്ടെണ്ണമായാണ് ഉള്ളത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വെൻട്രിക്കിൾ&oldid=3662192" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്