പ്രധാന മെനു തുറക്കുക

വെള്ളത്തിലാശാൻ (Water strider). ജലത്തിന്റെ പ്രതലബലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് വെള്ളത്തിലാശാൻ ജലോപരിതലത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത്. സാധാരണ, കുളങ്ങളിലും കിണറുകളിലും ഇവയെ കാണാറുണ്ട്.

Gerridae
Water strider G remigis.jpg
Adult Water Strider
Gerris remigis[1]
Scientific classification
Kingdom:
Phylum:
Class:
Order:
Suborder:
Infraorder:
Family:
Gerridae

Leach, 1815
Subfamilies[2]
വെള്ളത്തിലാശാൻ

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Cirrus Digital Water Striders
  2. Schuh R.T., Slater J.A. (1995). True Bugs of the World (Hemiptera: Heteroptera). Classification and Natural History. Cornell University Press, Ithaca, New York, USA. 336 pp.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വെള്ളത്തിലാശാൻ&oldid=1716922" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്