ഇൻഡ്യയിലെ ഗോത്രവർഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് വംശജനായിരുന്നു വെറിയർ എൽവിൻ.

Verrier Elwin
ജനനം(1902-08-29)29 ഓഗസ്റ്റ് 1902
Dover, England
മരണം22 ഫെബ്രുവരി 1964(1964-02-22) (പ്രായം 61)
Delhi, India
ദേശീയതBritish
കലാലയംMerton College, Oxford
തൊഴിൽanthropologist, ethnologist
അറിയപ്പെടുന്നത്Study of Tribes of India
അറിയപ്പെടുന്ന കൃതി
The Baiga (1939)
പുരസ്കാരങ്ങൾPadma Bhushan (1961)

കൃതികൾതിരുത്തുക

 • The Dawn of Indian Freedom, with Jack Copley Winslow. G. Allen & Unwin, 1931.
 • Gandhi: the Dawn of Indian Freedom, with John Copley Winslow. Fleming H. Revell company, 1934..
 • Truth about India: can we get it?. G. Allen & Unwin, 1932.
 • Mahatma Gandhi: sketches in pen, pencil and brush, with Kanu Desai. Golden Vista Press, 1932.
 • Songs of the Forest: the folk poetry of the Gonds. with Shamrao Hivale. London: G. Allen & Unwin, 1935.
 • The Agaria. H. Milford, Oxford University Press, 1942.
 • The Aboriginals. H. Milford, Oxford University Press, 1944.
 • Folk-songs of the Maikal Hills. with Shamrao Hivale. H. Milford, Oxford University Press, 1944.
 • Folk-songs of Chhattisgarh. G. Cumberlege, Oxford University Press, 1946.
 • The Muria and their Ghotul. Oxford University Press, 1947.
 • Myths of Middle India, Indian Branch, Oxford University Press, 1949.
 • Bondo Highlander. Oxford University Press, 1950.
 • Maria Murder and Suicide, Oxford University Press, 1950.
 • The Tribal Art of Middle India: a personal record. Indian Branch, Oxford University Press, 1951.
 • Tribal Myths of Orissa. Indian Branch, Oxford University Press, 1954.
 • The Religion of an Indian Tribe. Oxford University Press, 1955.
 • Myths of the North-east Frontier of India, Volume 1. North-East Frontier Agency, 1958.
 • India's North-east Frontier in the Nineteenth Century. Oxford University Press, 1959.
 • The Art of the North-east Frontier of India, Volume 1. Pub. North-East Frontier Agency, 1959.
 • The Fisher-Girl and the Crab
 • A Philosophy for NEFA. S. Roy on behalf of the North-East Frontier Agency (NEFA), 1960.
 • A New Deal for Tribal India. Abridgement of the tenth Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1960–61. Ministry of Home Affairs, 1963.
 • When the World was Young: folk-tales from India's hills and forests. Publication Div., Ministry of Information & Broadcasting, Govt. of India, 1961.
 • The Tribal World of Verrier Elwin: an autobiography. Oxford University Press, 1964.
 • Religious and Cultural Aspects of Khadi. Sarvodaya Prachuralaya, 1964.
 • Democracy in NEFA.. North-East Frontier Agency, 1965.
 • Folk Paintings of India. Inter-national Cultural Centre, 1967.
 • The Kingdom of the Young, Oxford University Press, 1968.
 • The Nagas in the Nineteenth Century. Oxford University Press, 1969.
 • A New Book of Tribal Fiction. North-East Frontier Agency, 1970.
 • Folk-tales of Mahakoshal. Arno Press, 1980.
 • The Baiga. Gian Pub. House, 1986.
 • Leaves from the Jungle: life in a Gond village. Oxford University Press, 1992.
 • Verrier Elwin, Philanthropologist: Selected Writings, Ed. Nari Rustomji. North-Eastern Hill Univ. Publications; Oxford University Press, 2002, ISBN 0-19-565801-90-19-565801-9.

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്തിരുത്തുക

 • Anthropology and archaeology: essays in commemoration of Verrier Elwin, 1902–64. Ed. Mahesh Chandra Pradhan. Oxford University Press, 1969.
 • An evaluative study of Verrier Elwin, folklorist, by Bhabagrahi Misra. Indiana University, 1969.
 • Verrier Elwin: a pioneer Indian anthropologist. Asia Pub. House, 1973. ISBN 0-210-40556-20-210-40556-2.
 • Verrier Elwin and India's north-eastern borderlands, by Nari Rustomji. North-Eastern Hill University Publications, 1988.
 • Din-sevak: Verrier Elwin's life of service in tribal India. Daniel O'Connor, Christian Institute for the Study of Religion & Society, Bangalore, 1993. ISBN 81-7214-069-X81-7214-069-X.
 • Savaging the Civilized — Verrier Elwin, his tribals and India, Ramchandra Guha. University of Chicago Press; OUP. 1999.
 • Against ecological romanticism: Verrier Elwin and the making of an anti-modern tribal identity, by Archana Prasad. Three Essays Collective, 2003.
 • Verrier Elwin as remembered by his family and friends, by B. Francis Kulirani, Bibhash Dhar. Anthropological Survey of India, 2003. ISBN 81-85579-80-681-85579-80-6.
 • Between Ethnography and Fiction: Verrier Elwin and the Tribal Question in India. Tanka Bahadur Subba, Sujit Som, K. C. Baral (eds.). New Delhi: Orient Longman, 2005. ISBN 81-250-2812-981-250-2812-9.
 • Sharma, Suresh Kant (2005). "1. The North East Frontier Agency by Verrier Elwin". Discovery of North-East India:. Mittal Publications. ISBN 81-8324-036-4.

അവലംബങ്ങൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വെറിയർ_എൽവിൻ&oldid=2824586" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്