വെങ്ങാനെല്ലൂർ

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം

തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചേലക്കരയിലെ ഒരു ഗ്രാമമാണ് വെങ്ങാനെല്ലൂർ. വെങ്ങാനെല്ലൂർ ശിവക്ഷേത്രം ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വെങ്ങാനെല്ലൂർ&oldid=3345065" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്