150 വർഷമായ ഒരു മാവ് Mango tree ശാസ്ത്രീയ നാമം Mangifera indica കുടുംബം Anacardiaceae.
പേരാൽ വൃക്ഷം banyan tree ശാസ്ത്രീയ നാമം Ficus benghalensis കുടുംബം Moraceae.
പൊന്നാനി കോട്ടത്തറ അമ്പലത്തിലെ അരയാൽ വൃക്ഷം Peepal tree ശാസ്ത്രീയ നാമം Ficus religiosa കുടുംബം Moraceae.
കല്പ വൃക്ഷം തെങ്ങ് Coconut tree ശാസ്ത്രീയ നാമം Cocos nucifera കുടുംബം Arecaceae.
ലിച്ചി മരം lychee tree ശാസ്ത്രീയ നാമം Litchi chinensis കുടുംബം Sapindaceae.
ഇലഞ്ഞി മരം Elanji tree, Spanish cherry ശാസ്ത്രീയ നാമം Mimusops elengi കുടുംബം Sapotaceae.
ബർമീസ് ഗ്രേപ്സ് Burmese grape tree  Baccaurea ramiflora ശാസ്ത്രീയ നാമം കുടുംബം  Phyllanthaceae.
പ്ലാവ് Jack fruit ശാസ്ത്രീയ നാമം Artocarpus heterophyllus കുടുംബം Moraceae.
ഒരു തായ്‌ലാൻഡ്‌ വെറൈറ്റി ചാമ്പ മരം.
സ്വീറ്റ് കാരമ്പോള star fruit ശാസ്ത്രീയ നാമം  Averrhoa carambola കുടുംബം Oxalidaceae.
കല്പ വൃക്ഷമായ തെങ്ങ് Coconut tree ശാസ്ത്രീയ നാമം Cocos nucifera കുടുംബം Arecaceae.
കല്പ വൃക്ഷമായ തെങ്ങ്(കുള്ളൻ)Dwarf Coconut tree ശാസ്ത്രീയ നാമം Cocos nucifera കുടുംബം Arecaceae.
കടപിലാവ് മരത്തിൽ പതി വെയ്ക്കുന്നു.breadfruit tree ശാസ്ത്രീയ നാമം  Artocarpus altilis കുടുംബം Moraceae.
സപ്പോട്ട മരം Sapota tree ശാസ്ത്രീയ നാമം Manilkara zapota കുടുംബം Sapotaceae.
ലൂബി മരം Lovi - lovi fruit ശാസ്ത്രീയ നാമം Flacourtia inermis(Flacourtia jangomas) കുടുംബം Salicaceae.
മലയൻ ആപ്പിൾ ചാമ്പ Malay apple ശാസ്ത്രീയ നാമം Syzygium malaccense കുടുംബം myrtaceae.
ആപ്പിൾ ചാമ്പ.
റോസ് ചാമ്പ watery rose apple ശാസ്ത്രീയ നാമം Syzygium aqueum കുടുംബം Myrtaceae - യുടെ പ്ലാൻറെഷൻ.
മാങ്കോസ്റ്റിൻ Mangosteen tree ശാസ്ത്രീയ നാമം  Garcinia mangostana കുടുംബം Clusiaceae.
പേര വെറൈറ്റി Guava tree ശാസ്ത്രീയ നാമം  Psidium guajava കുടുംബം Myrtaceae.
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനി താലൂക്കിൽ ബിയ്യം റഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന് സമീപത്തുള്ള Rain tree (Monkey pod tree) ശാസ്ത്രീയ നാമം Samanea saman കുടുംബം Fabaceae.
മരങ്ങളിലെ പുനർ യൗവന പ്രക്രിയ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയും  പറിച്ചു നടൽ  പ്രക്രിയ വഴി  മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റി നട്ട ഇരുമ്പാമ്പുളി മരം.Bilimbi tree Scientific name: Averrhoa bilimbi ; Family -  Oxalidaceae.
മരം എന്ന വാക്കാൽ വിവക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ചറിയാൻ മരം (വിവക്ഷകൾ) എന്ന താൾ കാണുക. മരം (വിവക്ഷകൾ)
കോണിഫെറസ് കോസ്റ്റ് റെഡ്‌വുഡ് ആണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ വൃക്ഷം

വണ്ണമുള്ള തണ്ടുകളോടും ശിഖരങ്ങളോടും കൂടിയ സസ്യങ്ങളാണ് വൃക്ഷം അഥവാ മരം.

വൃക്ഷായുർവേദം `3 മറ്റു ജീവജാലങ്ങളുടെയെല്ലാം നിലനിൽപ്പിന് സസ്യങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രസക്തി എത്രത്തോളമാണെന്നു വൃക്ഷായുർവേദം പറയുന്നതിങ്ങനെ. *പത്തു കിണറിനു തുല്യം ഒരു കുളം. *പത്തു കുളത്തിനു തുല്യം ഒരു തടാകം. *പത്തു തടാകത്തിനു തുല്യം ഒരു പുത്രൻ *പത്തു പുത്രന്മാർക്കു തുല്യം ഒരു മരം.

പ്രശസ്തമായ മരങ്ങൾതിരുത്തുക

ചിത്രങ്ങൾതിരുത്തുക

വൃക്ഷം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വൃക്ഷം&oldid=3109935" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്