ത്യാഗരാജസ്വാമികളുടെ ശിഷ്യന്മാരിലൊരാളാണ് വീണ കൂപ്പയ്യർ. ചെന്നൈയ്ക്കടുത്ത തിരുവൊട്ടിയൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്.അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധരായ വൈണികനുമാണ് കൂപ്പയ്യർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിലും വർണ്ണങ്ങളിലും ഗോപാലദാസ എന്ന മുദ്രയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.[1]

പ്രധാന ശിഷ്യർ

തിരുത്തുക

തിരുവൊട്ടിയൂർ ത്യാഗയ്യ (പുത്രൻ),വെങ്കട്ടരാമയ്യർ, ഫിഡിൽ പൊന്നുസ്വാമി,സീതാരമയ്യ എന്നിവരാണ്.

  1. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംഗീതം. -ഏ.കെ.രവീന്ദ്രനാഥ്. കേരളാ സാംസ്ക്കരിക വകുപ്പ് 1999 പു.245,246
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വീണാ_കൂപ്പയ്യർ&oldid=2850954" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്