വിശ്വദർശനം (കവിത)

ജിശങ്കരക്കുറുപ്പിന്റെ കവിതകള്‍

ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് രചിച്ച കവിതാ ഗ്രന്ഥമായ വിശ്വദർശനം എന്ന കൃതിക്കാണ് 1961-ൽ കവിതാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. [1][2]. 1963-ൽ ഈ കൃതിക്ക് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരവും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി [3].

വിശ്വദർശനം
പുറംചട്ട
കർത്താവ്ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിശ്വദർശനം_(കവിത)&oldid=1369932" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്