വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം 2009

ആറ് മുതൽ പതിന്നാല് വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക്‌ എല്ലാവർക്കും അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം, സൗജന്യവും നിർബന്ധവുമാക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ആവിഷ്ക്കരിച്ചനിയമമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം ( RTE Act: Right to Education Act :The Right of Children to free and compulsory education bill 2009)[1]. 2009 ഓഗസ്റ്റ്‌ 4 നു ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറിൽ ഈ നിയമം പാസ്സാക്കുകയുണ്ടായി .ഇതിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണ ഘടന , ആർട്ടിക്കിൾ 21 എ ഭേദഗതി ചെയ്തു[2]. 2010 ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാനമായ ഒരു നിയമ നിർമ്മാണമാണിത് .നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയുടെ 40 ശതമാനം 18 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണ്. കുട്ടികളിൽ പകുതിയും 6നും 14നും ഇടയിലുള്ളവർ. അതായത്, അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു അർഹരായ 190 ദശലക്ഷം കുട്ടികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട്. ഇതിൽ 9 ദശ ലക്ഷം കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ എത്തുന്നില്ലെന്നാണ് യുനിസെഫ്‌ കണക്കാക്കുന്നത്. സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കിന്റെ ശരാശരി 36 ശതമാനമാണ്. പെൺകുട്ടികളുടെത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ. ആ നിലയ്ക്ക്, സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതൽ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും ബാലവേല നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുവാനുമുള്ള ധീരമായ ഒരു ചുവടുവെപ്പാണ്‌ ഈ നിയമം.

വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം 2009
സൈറ്റേഷൻAct No. 35 of 2009

ഉള്ളടക്കംതിരുത്തുക

7ചാപ്‌റ്ററുകളും 38 സെക്‌ഷനും ഒരു ഷെഡ്യൂളും ഉൾപ്പെട്ടതാണ്‌ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം. ചാപ്റ്ററുകൾ :

 1. പ്രാരംഭം,
 2. സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം
 3. ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാറുകൾ, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ, രക്ഷിതാക്കൾ എന്നിവരുടെ ചുമതലകൾ
 4. വിദ്യാലയങ്ങളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ചുമതലകൾ.
 5. പാഠ്യപദ്ധതിയും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണവും
 6. കുട്ടികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണം.
 7. പലവക.

സവിശേഷതകൾതിരുത്തുക

 1. പുതിയ നിയമമനുസരിച്ച്‌ ആറു മുതൽ 14 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക്‌ അയൽപക്ക സ്‌കൂളിൽ (neighborhood schools) വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമാകും.
 2. പഠനത്തിന്നാവശ്യമായ ചെലവ്‌ വഹിക്കാൻ കുട്ടി ബാധ്യസ്ഥനല്ല.
 3. നിർബന്ധിതവും സൗജന്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത്‌ സർക്കാറുകൾ, തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്‌കൂൾ അധികൃതർ, രക്ഷിതാക്കൾ, അധ്യാപകർ എന്നിവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തവും ചുമതലയുമാണ്‌.
 4. ആറ്‌ വയസ്സ്‌ കഴിഞ്ഞ കുട്ടി സ്‌കൂളിൽ പോകാത്ത അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ അവന്റെ വയസ്സിന്‌ അനുയോജ്യമായ ക്ലാസിൽ അവനെ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌.
 5. അവന്റെ പഠനനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അവന്‌ പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകണം.
 6. 14 വയസ്സ്‌ കഴിഞ്ഞാലും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കാൻ അവന്‌ അവകാശമുണ്ടായിരിക്കും.
 7. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സൗകര്യമില്ലാത്ത സ്‌കൂളിലാണ്‌ കുട്ടി പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും കുട്ടിക്ക്‌ മറ്റേതെങ്കിലും സ്‌കൂളിലേക്ക്‌ മാറ്റം ആവശ്യപ്പെടാം. പക്ഷെ പ്രസ്‌തുത മാറ്റം അൺഎയ്‌ഡഡ്‌ സ്‌കൂളിലേക്കോ നവോദയ വിദ്യാലയം പോലുള്ള സ്‌പെസിഫൈഡ്‌ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട സ്‌കൂളിലേക്കോ ആവാൻ പാടില്ല. സർക്കാർ സ്‌കൂളിലേക്കോ എയ്‌ഡഡ്‌ സ്‌കൂളിലേക്കോ ആവാം. ടി സി ഉടൻ നൽകേണ്ടതാണ്‌. അതിന്‌ കാലതാമസം വന്നാൽ സ്ഥാപനമേധാവി അച്ചടക്ക നടപടിക്ക്‌ വിധേയനാകും.


അവലംബംതിരുത്തുക

 1. [http://www.education.kerala.gov.in/Downloads2011/rte/rte_act_2009.pdf എഡ്യൂക്കേഷൻ കേരളയുടെ പേജ്
 2. [http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=52370 പ്രസ്‌ ഇൻഫോർമേഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രസ്‌ റിലീസ്‌