വിക്കിപീഡിയ സാഹസിക യാത്രയിൽ അക്ഷരപിശകുകൾ ശെരിയാക്കിയതിനാണ് ഈ ബാഡ്ജ്. അഭിനന്ദനങ്ങൾ! ദൗത്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോവുക.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിക്കിപീഡിയ:TWA/ബാഡ്ജ്/4&oldid=3406420" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്