വിക്കിപീഡിയ സാഹസത്തിൽ താങ്കൾ നടത്തിയ ആദ്യ തിരുത്തലിനാണ്ബാഡ്ജ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഭിനന്ദനങ്ങൾ! ദൗത്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോവുക.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിക്കിപീഡിയ:TWA/ബാഡ്ജ്/2&oldid=3406422" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്