വാലിസ്, ഡച്ചസ് ഒവ് വിൻഡ്സർ (വാലിസ് സിംപ്സൺ, വാലിസ് സ്പെൻസർ, ബെസ്സീ വാലിസ് വാർഫീൽഡ്;1896 ജൂൺ 19 - 1986 ഏപ്രിൽ 24) ഒരു അമേരിക്കൻ വരേണ്യ വനിതയായിരുന്നു. അവരുടെ മൂന്നാമത്തെ ഭർത്താവ് എഡ്വാർഡ് VIII ആമൻ അവരെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിനായി സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തി പദം പരിത്യാഗം ചെയ്തു.

വാലിസ് സിംപ്സൺ
Duchess of Windsor

Wallis Simpson in 1936
ജീവിതപങ്കാളി Earl Winfield Spencer, Jr.
(വി. 1916–1927) «start: (1916)–end+1: (1928)»"Marriage: Earl Winfield Spencer, Jr.
to വാലിസ് സിംപ്സൺ
"
Location:
(linkback://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%B2%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D_%E0%B4%B8%E0%B4%BF%E0%B4%82%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B8%E0%B5%BA)

Ernest Aldrich Simpson
(വി. 1928–1937) «start: (1928)–end+1: (1938)»"Marriage: Ernest Aldrich Simpson
to വാലിസ് സിംപ്സൺ
"
Location:
(linkback://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%B2%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D_%E0%B4%B8%E0%B4%BF%E0%B4%82%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B8%E0%B5%BA)

Prince Edward, Duke of Windsor
(വി. 1937–1972) «start: (1937)–end+1: (1973)»"Marriage: Prince Edward, Duke of Windsor
to വാലിസ് സിംപ്സൺ
"
Location:
(linkback://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%B2%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D_%E0%B4%B8%E0%B4%BF%E0%B4%82%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B8%E0%B5%BA)
പിതാവ് Teackle Wallis Warfield
മാതാവ് Alice Montague
ഒപ്പ് വാലിസ് സിംപ്സൺ's signature

അവലംബംതിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വാലിസ്_സിംപ്സൺ&oldid=2327815" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്