വാരങ്കർഹാൽവോയ ദേശീയോദ്യാനം

വാരങ്കർഹാൽവോയ ദേശീയോദ്യാനം (നോർവീജിയൻVarangerhalvøya nasjonalpark) നോർവ്വേയിലെ ഫിൻമാർക്ക് കൌണ്ടിയിൽ വാരങ്കർ ഉപദ്വീപിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ദേശീയോദ്യാനമാണ്. നോർവ്വേയുടെ വടക്കുകിഴക്കേ അറ്റത്ത് ബാറ്റ്‍സ്‍ഫ്‍ജോർഡ്, നെസ്സെബി, വാർഡോ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലായാണ് ഇതു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. നോർവ്വെയിലെ ആർട്ടിക് കാലാവസ്ഥാ മേഖലയ്കുള്ളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രദേശമാണ് ഉപദ്വീപ്.[1][2]

Varangerhalvøya National Park
പ്രമാണം:Varangerhalvøya National Park logo.svg
LocationFinnmark, Norway
Nearest cityVadsø
Coordinates70°20′N 29°38′E / 70.333°N 29.633°E / 70.333; 29.633
Area1,804.1 km2 (445,800 acres)
Established2006
Governing bodyDirectorate for Nature Management

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. https://www.yr.no/en/statistics/table/5-98360/Norway/Troms%20og%20Finnmark/B%C3%A5tsfjord/B%C3%A5tsfjord
  2. https://www.yr.no/en/statistics/table/5-98550/Norway/Troms%20og%20Finnmark/Vard%C3%B8/Vard%C3%B8%20radio?q=last-13-months